Welkom

Mensen verbinden door cultuur.                                                

Ons 60-jarig jubileum werd in mineur afgesloten. We zagen ons genoodzaakt de activiteiten van de laatste drie maanden te annuleren. Maar geen nood, U zult merken dat we deze in het programma van komend werkjaar terug opgepikt hebben. We voegen er nog een mooie waaier nieuwe activiteiten aan toe.


Op het programma vindt U zoals steeds: zes voordrachten, bezoeken aan
musea, een nieuwjaarsactiviteit met receptie, een wandeling en andere
culturele activiteiten die inspelen op de actualiteit. De daguitstap gaat richting Ronse zoals we vorig werkjaar van plan waren. We plannen in 2021 nog extra activiteiten, daarover hoort U later meer.
In deze moeilijke en onzekere tijden, zijn alle activiteiten voorlopig onder
voorbehoud. Houd onze website (en de nieuwsbrieven) in de gaten voor
de meest recente informatie.


2021 zou het jaar worden van onze driejaarlijkse reis naar het buitenland.
Ook daar stak corona een stokje voor. Het wordt dus 2022 zodat we in
alle rust en veiligheid die uitstap kunnen voorbereiden.


Voor uw veiligheid werken we voor de voordrachten dit jaar ook met
inschrijvingen. Kijk daarvoor ook op de website.


Wij hopen u dit werkjaar weer te ontmoeten bij één van de grootste en
meest bloeiende culturele verenigingen uit het Gentse.


Iedereen is welkom, want cultuur verbindt mensen